Statistika pracovních úrazů

01.12.2011 12:04

V roce 2010 se stalo 39 113 pracovních úrazů, z nichž bylo 132 smrtelných a 870 závažných (s hospitalizací zaměstnance delší než 5 dnů). Taková je černá statistika Státního úřadu inspekce práce (SÚIP). Celkový počet úrazů je o 9 % menší než v roce 2009.

Největší počet smrtelných pracovních úrazů, 21 %, byl zaznamenán v oblasti stavebnictví. Z celkového počtu představují 32 % smrtelných pracovních úrazů úrazy cizinců.

V souvislosti s porušováním předpisů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a v pracovněprávní oblasti úřad v prosinci uložil 90 pokut v celkové výši 3 879 000 korun. Přijal také 422 podnětů ke kontrole za oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a za oblast pracovních vztahů a podmínek.

CZIN.eu

Inzerce portal-Katalog firem Hledejsi E-speedy Obchůdek Financial opportunity MY Vemma lolitky Zdraví a finanční příležitost Free Top Site Financial freedom Free Classifieds Novinka 2011- ČR startuje Právní Ochrana Poškozených