Komplet

 

KOMPLET

Poplatek za členství je 2.000,- Kč

  • Ochrana pro klienta
  • Asistence jako v  Klasik
  • Navíc – asistence při vymožení dalších škod na zdraví, pokud za ně odpovídá 3 osoba
  • Pracovní úraz
  • Úraz na chodníku
  • Nemoci z povolání
  • Odpovědnostní pojistky – například srážka s lyžařem, pokousání psem

Klub KOMPLET je komplexní nabídka asistence při vymožení škod na zdraví vzniklých při dopravní nehodě jako v  Klasik rozšířená dále o asistenci při vymožení dalších škod na zdraví, pokud za ně odpovídá 3. osoba.

Pracovní úraz – asistence při jakékoliv újmě za zdraví, která se Vám stane v zaměstnání.

Nemoci z povolání – pokud z titulu Vaší profese dojde k trvalé újmě na zdraví a Vy již nejste schopen vykonávat své dosavadní zaměstnání, naše advokátní kancelář se již o vše postará a zařídí Vám nejvyšší možné odškodné, případně rentu.

Úraz na chodníku - nabytím účinnosti zákona č. 97/2009 Sb. je za stav chodníků zodpovědná obec, která je povinná udržovat chodníky schůdné, nepoškozené a upravené. Pokud se Vám tedy stane úraz např. v zimě na neodklizeném, neošetřeném, neudržovaném chodníku nebo spadnete do neoznačené výkopové jámy máte nárok na odškodné. Opět se nemusíte o nic starat a naše advokátní kancelář vše rychle a precizně vyřídí za Vás.

Odpovědnostní pojistky jiných osob, která Vám způsobí škodu na zdraví – pokud Vám způsobí újmu na zdraví 3. osoba, která má odpovědnostní pojistku ( např. srážka s lyžařem, upadnutí na kluzké podlaze v supermarketu, pokousaní od psa...) opět je zde naše advokátní kancelář, která vše potřebné vyřídí za Vás.

CZIN.eu

Inzerce portal-Katalog firem Hledejsi E-speedy Obchůdek Financial opportunity MY Vemma lolitky Zdraví a finanční příležitost Free Top Site Financial freedom Free Classifieds Novinka 2011- ČR startuje Právní Ochrana Poškozených